Wekelijks hebben wij behoefte aan onderstaande artikelen. Wilt u ons helpen? Maak dan svp hieruit een keuze.

boodschappenlijstje2

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

Postadres:
Postbus 6639
3002 AP Rotterdam

Bezoekadres:
Keileweg 65a
(tevens afleveradres non-food)
3029 BR Rotterdam

T: 010 425 4358
E: rotterdam@voedselbank.nl

Voor cliëntaanmelding,
volg de instructie.

 

Voor Voedsel- en Fondsenwerving

T: 010 7271 070
E: werving@voedselbank.nl


Distributiecentrum:

Keilestraat 9
(tevens afleveradres food)
3029 BP Rotterdam

T: 06 151 89 731
E: dcrotterdam@voedselbank.nl

 


FoodWe:


T: 010 7271 070
E: foodwe@voedselbank.nl
W: www.foodwe.nl

anbi logo klein

Artikelen

Steun de Voedselbank

De Voedselbank Rotterdam is bij het realiseren van haar doelstellingen volledig afhankelijk van giften en donaties. Incidenteel krijgen we wel eens een bijdrage vanuit de overheid in de vorm van een subsidie, maar dat is bij lange na niet genoeg. Veel particulieren, bedrijven en instellingen dragen ons gelukkig een warm hart toe en er komt steeds meer begrip voor onze situatie, want er is heel veel geld nodig om alle kosten te kunnen dekken, zoals: verzekeringen, brandstof, onderhoud auto’s, huur enz.

Help de Voedselbank helpen, dat kan op vele manieren:

Doneer voedsel
Al het voedsel dat de Voedselbank uitdeelt, wordt geschonken. Heeft u producten over, schenk ze aan de Voedselbank!

Doneer spullen
Met alleen voedsel zijn we er niet. Om het hele proces uit te voeren, heeft de Voedselbank ook zaken nodig als inventaris of materiaal, zoals bijvoorbeeld een elektrische palletwagen of magazijnstellingen. Neem contact met ons op als u denkt dat u dergelijke goederen voor ons heeft.

Wilt u financieel bijdragen?
• u kunt online doneren aan Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam;
• of stort uw bijdrage op: IBAN NL02 INGB 0006017573 
                                     t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam o.v.v. donatie;
• of in de vorm van een legaat.

Vermeld de Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam in uw testament.
Het is namelijk mogelijk om een goed doel op te nemen in uw testament door gebruik te maken van een legaat of een erfstelling. Goede doelen die erkend zijn door de belastingdienst betalen geen successierechten over legaten en erfstellingen. Dit betekent dat een schenking via een testament voor 100 % ten goede komt aan de Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam te Rotterdam.
Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenkingen via een testament (nalatenschap) kunt u terecht bij uw notaris of bij de notaristelefoon (0900-3469393) op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Doneer Douwe Egberts punten, koopzegels en andere waardebonnen:
De Voedselbank Rotterdam roept iedereen op om eens in zijn of haar keukenla te kijken. Liggen daar nog Douwe Egberts-punten, of koopzegels, dan wel waardebonnen waar u niets (meer) mee doet? Bedenk dan, dat vele kleintjes één grote kunnen maken en stuur ze naar de Voedselbank Rotterdam.

Wordt Vriend van de Voedselbank Rotterdam
Voor de benodigde financiën (voor een groot deel exploitatiekosten), is de Voedselbank afhankelijk van door bedrijven en donoren beschikbaar gestelde gelden. Daarnaast beschikt de Voedselbank Rotterdam over een zgn. Kringloopwinkel, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Voedselbank.

Sinds kort is er een nieuwe stichting opgericht namelijk: “Vrienden van de Voedselbank Rotterdam”. In het kort is de doelstelling van de Vrienden van de Voerdselbank Rotterdam simpel, namelijk: Rotterdammers helpen Rotterdammers. Wordt Vriend!

Koop uw boeken bij Boek met een Doel
U kunt de Voedselbank ook steunen door een tweedehands boek te kopen in de winkel van Stichting Boek met een Doel aan de Nieuwe Binnenweg 194 (ingang Easy Repro). Een kleinere selectie is te koop in het filiaal van Easy Repro aan de William Boothlaan 15a. Stichting Boek met een Doel is een non-profitorganisatie, die tot doel heeft het inzamelen en verkopen van tweedehands boeken ten gunste van tien goede doelen, waarvan de Voedselbank er één van is. Wanneer u bij Boek met een Doel een boek koopt, kunt u ervoor kiezen om de opbrengst van het boek geheel aan de Voedselbank ten goede te laten komen. U mag bij Boek met een Doel namelijk zelf kiezen. Op de boekenlegger, die u in de boeken vindt, kruist u het goede doel van uw keuze aan en deze geeft u af bij het afrekenen aan de kassa. Nadere informatie kunt u vinden op de website www.boekmeteendoel.nl.Iedereen aan Tafel WEB