ANBI Status

ANBI-informatie Voedselbank Rotterdam


Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam (Voedselbank Rotterdam) heeft de ANBI status. Op deze pagina vind je alle informatie die we in het kader van ANBI  publiceren.
 

ANBI gegevens

   

Naam instelling:

Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam (Voedselbank Rotterdam)

RSIN / Fiscaal nummer

812890541

Contactgegevens

klik hier

Doelstelling

Voedselbank Rotterdam is een stichting met de volgende doelstellingen:
– Het inzamelen en gratis verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in Rotterdam en omstreken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
– Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
– De stichting beoogt het algemeen nut.
– De stichting heeft geen winstoogmerk.
– De stichting tracht haar doel uitsluitend met vrijwilligers te verwezelijken.

Beleidsplan

Voedselbank Rotterdam (VBR) is de oudste en grootste voedselbank van Nederland. VBR steunt de armste mensen in de stadsregio en aangrenzende gebieden van Rotterdam van voedsel en gaat voedselverspilling tegen. Als regionaal distributiecentrum levert de Voedselbank Rotterdam daarnaast ook voedsel aan 27 Voedselbanken in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Naast het voedsel dat door de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland wordt geworven, werft de afdeling werving van Voedselbank Rotterdam regionaal geld en voedselbijdragen. Er wordt geen voedsel gekocht. Al het verkregen voedsel gaat naar de cliënten van de voedselbank in de regio groot Rotterdam. Via 30 uitdeelpunten ontvangen ruim 7.000 mensen voedsel van ons in groot Rotterdam.

Het bestuur beheert samen met de Directeur van de VBR de gelden en bepaalt de besteding. Jaarlijks wordt hiertoe een jaarplan en bijbehorende begroting opgesteld.

Bestuurssamenstelling

Ad van Bavel, voorzitter
Remco van Gemert, penningmeester
Hans Mostert

Rob Boswinkel, directeur VBR

Het beloningsbeleid

Voedselbank Rotterdam werkt uitsluitend met vrijwilligers en is hiermee een vrijwilligersorganisatie pur sang. Niemand ontvangt een financiële beloning voor zijn of haar inzet.
De vrijwilligers ontvangen alleen een tegemoetkoming in de reiskosten, overeenkomstig de fiscale wet- en regelgeving.

Verslag activiteiten

zie het bestuursverslag in de jaarrekening 

Financiële verantwoording

klik hier

Bankrekening

IBAN NL02 INGB 0006017573
t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam

Voordeel ANBI status voor donateurs

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Ook bedrijven kunnen giften aftrekken. Klik hier voor meer  informatie voor de afrekbaarheid van giften bij bedrijven.

ANBI status

Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam of Voedselbank Rotterdam intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Rotterdam, krijg je het resultaat.