Doneer geld

De vrijwilligers en sponsoren van de voedselbank Rotterdam zetten zich dagelijks in om de armste mensen te voorzien van voedsel. Om dit te realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties zowel in producten als in tijd. Gelukkig worden voedsel, materialen en manuren veelal geschonken. Vaste lasten echter minder vaak. De kosten van stroom, huur en benzine zijn nu eenmaal minder aantrekkelijk om te doneren. Toch is dit hard nodig om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Waar gaat mijn geld heen?

Met elke donatie helpt u ons gezinnen van een voedselpakket te voorzien. Dus doneer nu! U bepaalt zelf hoeveel u doneert en u kunt kiezen tussen een eenmalige of maandelijkse donatie. Via het donatieformulier hiernaast kunt u gemakkelijk betalen via iDEAL.

U kunt ook zelfstandig geld overmaken naar:
IBAN NL02 INGB 0006017573
t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam o.v.v. donatie

Grote of zakelijke donatie

Wilt u een grote of zakelijke donatie doen? Neem dan contact op met de afdeling voedsel- en fondsenwerving via werving@voedselbank.nl, bel: 010 - 727 10 70, of maak gebruik van het contactformulier.

Geld nalaten

Ook kunt u de Voedselbank Rotterdam in uw testament opnemen, door gebruik te maken van een legaat of erfstelling. Elke schenking via een testament komt, door vrijstelling van successierechten, 100% ten goede van de Voedselbank Rotterdam.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenkingen via een testament (nalatenschap) kunt u terecht bij uw notaris of bij de notaristelefoon (0900-3469393) op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Voedselbank is een Algemeen Nut Beogende Instelling, wat voordeel oplevert wanneer u geld schenkt, u kunt er dan aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting.
Het ANBI-nummer is 812890541 t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland, regio Rotterdam.

Voordelen van schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit is een slimme manier van geven, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Wanneer u in een overeenkomst een periodieke schenking aangaat - en daarmee voor 5 jaar bijdraagt aan de continuïteit van de Voedselbank – krijgt u tot maximaal 37,05% van uw donatie terug.

Welk bedrag krijgt u terug?

Het bedrag dat u ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van uw gift en inkomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. U komt in aanmerking voor belastingvoordeel als u aan deze vier belangrijke voorwaarden voldoet:
1) De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
2) De donatie loopt vijf jaar (of langer).
3) De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.
4) De ANBI levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Hoe gaat u een overeenkomst aan?

Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig te regelen en gratis. De snelste manier is door de overeenkomst periodieke gift in geld te downloaden van de website van de belastingdienst, deze in te vullen, ondertekenen en op te sturen naar:
Voedselbank Rotterdam
Afdeling Voedsel- en Fondsenwerving
Keileweg 65a
3029BP Rotterdam

Ik help mee!

Bedrag