Doneer geld

De vrijwilligers en sponsoren van de voedselbank Rotterdam zetten zich dagelijks in om de armste mensen te voorzien van voedsel. Om dit te realiseren zijn we volledig afhankelijk van donaties zowel in producten als in tijd. Gelukkig worden voedsel, materialen en manuren veelal geschonken. Vaste lasten echter minder vaak. De kosten van stroom, huur en benzine zijn nu eenmaal minder aantrekkelijk om te doneren. Toch is dit hard nodig om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Uw donatie helpt ons mensen te helpen!

Waar gaat mijn geld heen?

Met elke donatie van 5 euro helpt u ons 4 gezinnen van een voedselpakket te voorzien. Dus doneer nu! U bepaalt zelf hoeveel u doneert en u kunt kiezen tussen een eenmalige of maandelijkse donatie. Via het donatieformulier hiernaast kunt u gemakkelijk betalen via iDEAL.

U kunt ook zelfstandig geld overmaken naar:
IBAN NL02 INGB 0006017573
t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland regio Rotterdam o.v.v. donatie

Grote of zakelijke donatie

Wilt u een grote of zakelijke donatie doen? Neem dan contact op met de afdeling voedsel- en fondsenwerving via werving@voedselbank.nl, bel: 010 - 727 10 70, of maak gebruik van het contactformulier.

Geld nalaten

Ook kunt u de Voedselbank Rotterdam in uw testament opnemen, door gebruik te maken van een legaat of erfstelling. Elke schenking via een testament komt, door vrijstelling van successierechten, 100% ten goede van de Voedselbank Rotterdam.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van schenkingen via een testament (nalatenschap) kunt u terecht bij uw notaris of bij de notaristelefoon (0900-3469393) op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Voedselbank is een Algemeen Nut Beogende Instelling, wat voordeel oplevert wanneer u geld schenkt, u kunt er dan aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting.
Het ANBI-nummer is 812890541 t.n.v. Stichting Voedselbank Nederland, regio Rotterdam.

Ik help mee!

Naam

E-mailadres

Bedrag €*