De voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum

Op verpakte levensmiddelen staat altijd een houdbaarheidsdatum:
 • THT (Tenminste Houdbaar Tot): dit staat op de meeste producten en geeft aan dat de producent de kwaliteit garandeert tot en met deze datum.
  De THT wordt gebruikt bij droge kruidenierswaren en de meeste gekoelde producten die op een aangegeven temperatuur moeten worden bewaard.
 • TGT (Te Gebruiken Tot): dit staat op zeer kort houdbare producten zoals vers vlees, verse kip, verse vis en dagverse zuivel. Deze producten moeten worden bewaard bij 0 – 4°C. Geadviseerd wordt om producten na deze datum niet meer te eten in verband met mogelijk bederf.

The Food Bank sometimes hands out products after their expiration date

Packed food products always have an expiration date:
 • THT (‘Tenminste Houdbaar Tot’ – best before): this is on most products and indicates that the quality of this product is guaranteed by the producer until the date stated on the label. THT is used for dry goods and most refrigerated products that have to be stored at a given temperature.
 • TGT (‘Te Gebruiken Tot’ – use by): this is on products that have a very short shelf life, such as fresh meat, fresh chicken, fresh fish and fresh dairy products. These products must be stored at 0 – 4 degrees Celsius. It is recommended not to eat these products after this date because they may be spoiled.
Mogen producten na de aangegeven datum nog worden uitgedeeld?
 • Bij TGT is al aangegeven dat dit kwetsbare producten zijn en mogen dus na de TGT niet meer worden uitgedeeld omdat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.
 • Bij THT ligt dit anders:
  • Producten die gekoeld bij 7°C moeten worden bewaard mogen na verstrijken van de datum niet meer worden uitgedeeld.
  • Producten die niet-gekoeld kunnen worden bewaard (de droge kruidenierswaren) mogen onder voorwaarde na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld. Dit mag omdat de kwaliteit, afhankelijk van het soort product, langzaam terugloopt maar nog geen direct gevaar voor de volksgezondheid oplevert.
Is it allowed to supply products after the stated date?
 • In case of a TGT-date (use by), it has already been stated that these are vulnerable products; therefore these may not be supplied after their TGT-date, because food safety can not be guaranteed.
 • In case of a THT-date (best before) it’s different:
  • Products that must be stored at 7 degrees Celsius may not be supplied when the date has expired.
  • Products that can be stored non-refrigerated (dry groceries) may under strict conditions be supplied after the THT-date has expired. This is allowed because while the quality of the product may slowly deteriorate (depending on the kind of product), there is no immediate health threat.
Hoe lang mag na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld?
 • Dat is afhankelijk van het soort product: blikken doperwten blijven nog heel lang goed, koekjes een veel kortere periode.
 • De NVWA (Voedsel- en waren autoriteit) heeft een overzicht per soort product opgesteld dat aangeeft hoe lang na de THT producten mogen worden uitgedeeld. (Het infoblad 76) Gedurende deze periode is geen gevaar voor de volksgezondheid te verwachten. Elke voedselbank of uitdeelpunt van een voedselbank heeft dit overzicht ter inzage voor haar klanten.
How long after the THT-date has expired is it allowed to supply a product?
 • This depends on the kind of product: canned peas can be kept for a very long time, cookies for a much shorter period.
 • The NVWA (‘Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit’ – Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) has issued an overview with expiration tables for different kinds of products which state how long after the THT-date it is allowed to supply each product (Info sheet 76). During this period of time no health threat is expected. This overview has been submitted to all Food Banks and distribution points to be considered by their clients.
Verlenging van gekoelde THT en TGT producten

De houdbaarheid van gekoelde producten kan (zoals bij een consument thuis) worden verlengd door het product in te vriezen bij -18°C. Ook producten met een TGT mogen worden ingevroren om de houdbaarheid te verlengen. De voedselbanken plakken er dan een extra etiket op waarop de belangrijkste voorwaarden staan.

De voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum, maar alleen binnen de toegestane regels.

Extension shelf live of refrigerated THT and TGT products

The shelf life of refrigerated products can be prolonged by deep-freezing the product at -18 degrees Celsius (for example at clients home). Products with a TGT date may also be frozen to extend their shelf live. If this is the case, Food Banks will label these products with additional conditions.

The Food Bank sometimes hands out products after their expiration date, but only under strict rules and regulations.