Informatie voor hulpverleners bij voedselpakket aanvragen

Uitsluitend hulpverleners kunnen een Voedselpakket aanvragen. Op deze manier weten we zeker dat een aanvraag correct ingediend wordt. Daarnaast kan er met behulp van een hulpverlenende instantie beter gekeken worden naar de problematiek die ten grondslag ligt aan de financiële problemen. Hiermee hoopt de Voedselbank niet alleen noodhulp te bieden, maar ook bij te dragen aan een oplossing voor de lange termijn.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?

Uw cliënt heeft recht op een voedselpakket wanneer hij/zij voldoet aan de actuele toekenningscriteria die zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. Mocht uw cliënt aan de eisen voldoen, dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.

Dit formulier kunt u per mail (naar aanvragen@voedselbank.nl) opsturen. Alleen aanvragen die volledig en met de benodigde bijlagen worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. De voorwaarden staan vermeld in het aanvraagformulier zelf.

De gemiddelde verwerkingstijd van uw aanvraag is op het moment ongeveer 2 weken.

Aanvraag verlengen

Ontvangt uw cliënt al een voedselpakket en heeft uw cliënt bericht van ons ontvangen dat dit verlengd moet worden, dan kunt u hier het evaluatieformulier downloaden.

Wat te doen na de aanvraag?

Wanneer een aanvraag toegewezen wordt, wordt de hulpverlener op de hoogte gebracht van de toekenning. Ook wordt de afhaallocatie bekend gemaakt en worden eventuele bijzonderheden medegedeeld. De aanvragende hulpverlener is verantwoordelijk om de cliënt hiervan te informeren.

Als een aanvraag afgekeurd wordt, wordt de hulpverlener op de hoogte gesteld. Hierbij wordt de aanvragende hulpverlener verzocht deze mededeling en andere mogelijkheden met de cliënt te bespreken.

Na toekenning mag de cliënt wekelijks een voedselpakket afhalen. Dit kan bij één van onze uitdeelpunten.

Uitdeelpunten

Rotterdam is verdeeld in 4 zones. Noordwest, zuidoost, noordoost en zuidwest. Afhankelijk van waar de cliënt woont, komt hij/zij terecht in het dichtstbijzijnde uitdeelpunt. Elke zone heeft een eigen dag waarop het voedselpakketten uitdeelt:

  • Noordwest: deelt uit op dinsdag.
  • Zuidoost: deelt uit op woensdag.
  • Noordoost: deelt uit op donderdag.
  • Zuidwest: deelt uit op vrijdag.