Informatie voor hulpverleners bij voedselpakket aanvragen

Uitsluitend hulpverleners kunnen een Voedselpakket aanvragen. Op deze manier weten we zeker dat een aanvraag correct ingediend wordt. Daarnaast kan er met behulp van een hulpverlenende instantie beter gekeken worden naar de problematiek die ten grondslag ligt aan de financiële problemen. Hiermee hoopt de Voedselbank niet alleen noodhulp te bieden, maar ook bij te dragen aan een oplossing voor de lange termijn.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?

Uw cliënt heeft recht op een voedselpakket wanneer hij/zij voldoet aan de actuele toekenningscriteria die zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. Mocht uw cliënt aan de eisen voldoen, dan kunt u hier het formulier downloaden, deze kunt u zowel gebruiken voor een aanvraag als voor een evaluatie. Wij werken met 2 verschillende formulieren, kijkt u goed welk formulier van toepassing is voor uw client:

Het formulier kunt u per mail (naar aanvragen@voedselbank.nl) opsturen. Alleen aanvragen die volledig en met de benodigde bijlagen worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. De voorwaarden staan vermeld in het formulier zelf.

Wat te doen na de aanvraag?

Wanneer een aanvraag toegewezen wordt, wordt de hulpverlener op de hoogte gebracht via de mail van de toekenning. Hierin leest u voor hoeveel maanden een pakket is toegekend, wat de afhaallokatie en ophaaltijd is en worden eventuele bijzonderheden medegedeeld. De aanvragende hulpverlener is verantwoordelijk om de cliënt hiervan te informeren.

Als een aanvraag afgekeurd wordt, wordt de hulpverlener op de hoogte gesteld. Hierbij wordt de aanvragende hulpverlener verzocht deze mededeling en andere mogelijkheden met de cliënt te bespreken.

Na toekenning mag de cliënt wekelijks een voedselpakket afhalen. Dit kan bij één van onze uitdeelpunten.

Aanvraag verlengen

6 Weken voordat het pakket afloopt ontvangt uw cliënt bij zijn/haar pakket een herinnering met daarop vermeld de einddatum van het pakket. De cliënt informeert zijn/haar hulpverlener. Uiterlijk 2 weken voor de einddatum moet het evaluatieformulier per mail worden verstuurd naar aanvragen@voedselbank.nl.

Uitdeelpunten

Rotterdam is verdeeld in 4 zones. Noordwest, zuidoost, noordoost en zuidwest. Afhankelijk van waar de cliënt woont, komt hij/zij terecht in het dichtstbijzijnde uitdeelpunt. Elke zone heeft een eigen dag waarop het voedselpakketten uitdeelt:

  • Noordwest: deelt uit op dinsdag.
  • Zuidoost: deelt uit op woensdag.
  • Noordoost: deelt uit op donderdag.
  • Zuidwest: deelt uit op vrijdag.