Stichting Kinderen Met Minder sponsort Voedselbank Rotterdam

Rotterdam, 11 juli 2019 – Stichting Kinderen Met Minder is sponsor geworden van de Voedselbank Rotterdam. Ieder kind telt, zo luid de slogan van Stichting Kinderen Met Minder. In Nederland leeft één op de negen kinderen onder de armoedegrens. Omdat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor de financiële situatie waarin ze verkeren vinden wij dat zij recht hebben op hetgeen wat kinderen boven de armoedegrens ook hebben.

Lees verder