Een klein feestje bij de Voedselbank

Astrid, Monique, Johan & Mary kregen een Erasmusspeld uitgereikt!

Deze speld spreekt de waardering uit van de gemeente voor mensen die zich jarenlang als vrijwilliger inzetten voor een sociaal doel in Rotterdam. De speldjes en de bijbehorende oorkonde, zijn samen met een prachtige bos bloemen, uitgereikt na een mooie toespraak van wethouder Michiel Grauss.

Gefeliciteerd!!
Het is niet niks dat iemand (meer dan) 10 jaar als vrijwilliger aan de Voedselbank verbonden is en daar zijn wij heel dankbaar voor!