Gemeente Rotterdam steunt Voedselbank Rotterdam met 25.000 mondkapjes voor haar cliënten

Onlangs werden door wethouder Grauss, van  Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg, 25.000 mondkapjes overhandigd aan Rob Boswinkel, directeur Voedselbank Rotterdam. Het dragen van mondkapjes is in Rotterdam op steeds meer plekken noodzakelijk. Voedselbank Rotterdam is daarom zeer blij dat zij met deze donatie haar cliënten van gratis mondkapjes kan voorzien.

Een deel van de mondkapjes is uitgedeeld aan cliënten van de Islamitische Voedselbank en van Dierenvoedselbank Rijnmond.

Rotterdammers met een laag inkomen die echt geen mondkapjes kunnen betalen, kunnen daarvoor bellen met 14 010. Daar verwijzen ze per wijk door naar de organisatie die de mondkapjes verstrekt. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar kunnen bellen met het Jongerenloket.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!