Rotterdammers Arm in Arm

Wij zijn trots dat we een bijdrage leveren aan het bestrijden van armoede. 🧡
Samen maken we ons hard voor de 60.000 Rotterdamse huishoudens op of rond de armoede grens.

Jaar tegen armoede

2021 is door het Rotterdamse college uitgeroepen tot Jaar Tegen Armoede. Gedurende het jaar werkt de gemeente samen met Warm Rotterdam en ER IS GENOEG. Zij trekken samen de stad in om maatschappelijke partijen aan elkaar te koppelen en samen te laten werken. Inmiddels hebben twaalf organisaties zich bij Arm in Arm aangesloten. Op 4 oktober wordt er een groot congres over armoede georganiseerd. De gemeente hoopt dat tegen die tijd het aantal aangesloten organisaties flink zal zijn gegroeid.

Iedereen heeft recht op hulp

Mensen raken om allerlei redenen in de financiële problemen, vaak buiten hun eigen schuld. Toch schamen veel mensen zich en hebben ze het gevoel dat zij er alleen voor staan. Dat moet anders. Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg): “Elke Rotterdammer die niet goed rond kan komen heeft recht op hulp van de gemeente. Dat kan gaan om financiële hulp, maar ook om advies en begeleiding. We hebben hierbij extra oog voor de meest kwetsbare groepen van onze stad: gezinnen met kinderen, ouderen en jongeren.”

 Via de website www.rotterdamarminarm.nl kunnen Rotterdammers zien welke ondersteuning en regelingen de gemeente biedt, maar ook bij welke organisaties ze terecht kunnen voor hulp.

Arm in Arm – een Rotterdamse coalitie tegen armoede

In Rotterdam zijn er – naast de gemeente – veel organisaties en initiatieven waar Rotterdammers kosteloos terecht kunnen voor hulp. Dat kan gaan om hulp van de Voedselbank, maar ook om extraatjes die voor hen niet vanzelfsprekend zijn, zoals verjaardagscadeautjes of contributie voor een sportvereniging. Grauss: “We zijn enorm trots en dankbaar met de maatschappelijke organisaties die zich al zoveel jaren hard inzetten om Rotterdammers in armoede te helpen. Dat is een unieke kracht van deze stad. We roepen anderen op zich bij onze stadsbrede coalitie aan te sluiten. Samen staan we arm in arm, tegen armoede.