Over ons

Voedselbank Rotterdam is één van de 171 voedselbanken in Nederland. We zijn de grootste en de oudste. Je hebt waarschijnlijk wel gehoord over onze voedselpakketten. Maar wist je dat Voedselbank Rotterdam ook een regionaal distributiecentrum is? Via onze opslagruimte in het Keilehavengebied bevoorraden we 27 voedselbanken en onze supermarkten in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Voedselbank Rotterdam is een stichting zonder winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ook ons bestuur wordt niet betaald. We zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en werken samen met de FEBA, de Europese koepelorganisatie waarbij voedselbanken uit ruim 20 Europese landen zijn aangesloten.

Conform de richtlijnen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) maken we elk jaar een beleidsplan. Deze wordt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Ook wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Een externe accountant controleert deze.