Hoofd afdeling Voedsel- en Fondsenwerving

De Voedselbank Rotterdam heeft als hoofddoelstelling het bieden van directe voedselhulp aan mensen onder het bestaansminimum en het voorkomen van verspilling van goed voedsel. We ondersteunen in de regio Rotterdam 2700 gezinnen, we doen dat met ruim 200 vrijwilligers.

De Voedselbank Rotterdam is op zoek naar een hoofd afdeling Voedsel- en Fondsenwerving.

Op de afdeling Voedsel- en Fondsenwerving vinden er verschillende werkzaamheden plaats.
Op de eerste plaats zijn medewerkers bezig met het werven van fondsen en voedsel voor de wekelijkse voedselpakketten. Het onderhouden van nauw contact met vele lokale leveranciers speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is er contact met grote en kleine organisatie en clubs die ons sponsoren dan wel fondsen ter beschikking stellen om de Voedselbank ook in financieel opzicht gezond te houden.

Ten tweede worden er regelmatig zgn. supermarktinzamelingsacties voorbereid en uitgevoerd in supermarkten in Rotterdam.

Voorts worden de sociale media onderhouden en ingezet om de Voedselbank Rotterdam onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk personen en/of bedrijven.

Bij alle werkzaamheden hoort ook een administratieve ondersteuning. Beschikken over goede contactuele eigenschappen is belangrijk op deze afdeling.

Het hoofd van de afdeling coördineert alle bovenstaande werkzaamheden en stuurt de medewerkers daarin aan. Het hoofd neemt deel aan het wekelijkse directie-overleg.

Deze functie omvat minimaal 2 dagen, liefst 3 dagen. Het vaststellen van die dagen gebeurt in overleg.

Bent u geïnteresseerd, dan ontvangen we graag uw motivatie en CV. Onze contactgegevens staan bovenaan het vacatures overzicht.