Plv. Hoofd Personeelszaken (vrijwilliger)

Waar draag jij aan bij?

In Nederland leeft meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt de allerarmsten door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Wij ondersteunen in de regio Rotterdam 2700 gezinnen en doen dat met ruim 215 vrijwilligers in samenwerking met donateurs (bedrijven, supermarkten en particulieren). Zo zorgen we er met elkaar voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder belast wordt. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, dus onbetaald!

De Voedselbank Rotterdam is op zoek naar een Plaatsvervangend Hoofd Personeelszaken (vrijwilliger).

De afdeling PZ bestaat uit een team van 6 vrijwilligers die diverse taken uitvoeren in relatie tot personeelszaken. Het streven is om een vaste taakverdeling te realiseren onder de vrijwilligers. Hieronder valt o.a. werving en selectie (recruitment), instroom- uitstroom, reiskosten en kledingverstrekking aan de loodsmedewerkers. Belangrijkste taak is er voor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers met (voor zover mogelijk) de juiste competenties aan de slag zijn/kunnen.

Wat ga je doen?

Als plaatsvervangend afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij PZ . Daarnaast ondersteun je het hoofd PZ en neemt waar bij diens afwezigheid door o.a.
- Het aansturen van de afdeling PZ.
- Overleg met directie over strategie en prioriteitenvaststelling.
- Deelname aan het wekelijkse stafafdelingenoverleg.
- Toezicht houden dat de arbeidsomstandigheden worden nageleefd.
- Het schrijven van beleidsstukken, procedures en regelingen.
- Coördineren van de werkstromen binnen de afdeling PZ.
- Ad-hoc anticiperen op personele vragen of situaties.

Beschik je over de volgende kwalificaties?

HBO werk- en denkniveau
Ervaring en/of achtergrond in HRM
Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wat vragen we van je?

Deze functie omvat minimaal 2 dagen per week. De werktijden zijn tussen 9.00-16.00 uur.

Wat krijg je er voor terug?

Deze functie biedt een mogelijkheid voor (gepensioneerde) professionals die tijd en zin (over) hebben en hun kennis en expertise met ons willen delen. Dit is ook een kans om meer leidinggevende ervaring op te doen en deze expertise toe te voegen aan je CV, contacten op te bouwen en een waardevolle bijdrage te leveren. Reiskostenvergoeding.
Interesse?
Wij ontvangen graag je CV samen met een korte motivatie. Neem voor vragen contact op met Personeelszaken@voedselbank.nl of bel naar 010-7271071.

Bent u geïnteresseerd, dan ontvangen we graag uw motivatie en CV. Onze contactgegevens staan bovenaan het vacatures overzicht.